Københavns Kommunes logo

Handicapprisen 2013 går til Sven Aage Knudsen

Sven Aage Knudsen var blevet indstillet af KIFU og LEV for sin store frivillige indsats for udviklingshæmmede.

Handicaprådet overrakte Svend Aage Knudsen årets Handicappris den 3. december 2013 for mere end 45 års frivilligt arbejde for udviklingshæmmede. Han var blevet indstillet af enige bestyrelser i hhv. LEV (foreningen for udviklingshæmmede) og KIFU (Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede) for hans store arbejde i disse to foreninger.

Janne Sander, formand for Handicaprådet, beskrev i sin tale, hvordan Svend Aages store indsats havde ændret livet ikke kun for hans egen datter, men for alle med udviklingshæmning i byen, og at det var en usædvanlig og prisværdig indsats, han havde lagt for dagen. Svend Aage på 77 år var tydeligt berørt af de pæne ord og takkede for de pæne ord.

”Det er alt for meget. Arbejdet har båret lønnen i sig selv… og så er jeg i øvrigt ikke færdig endnu!”

Svend Aage Knudsen er en ældre herre i slutningen af 70erne, der for længst kunne have trukket sig tilbage og nyde sit velfortjente otium. Det har han bare ikke gjort. Svend er stadig aktiv i KIFU, hvor han har været med fra foreningens spæde start i 90erne og senere formand igennem 15 år, og han deltager fortsat som harmonikaspiller i netværksstederne for udviklingshæmmede.
Engagementet udsprang af kærligheden til Svend Aages yngste datter Christina, der kom til verden med Downs Syndrom. Det blev starten på en lang rejse, hvor han måtte kæmpe for få oprettet ordentlige tilbud til Christina og hendes ligesindede. Han har således også været en del af bestyrelser og forældreforeninger i forbindelse med oprettelsen og driften af Ungdomsskolen i Utterslev, Skovagerskolen og dertilhørende fritidshjem.

Sven var en frontkæmper i en bevægelse, der sikrer, at børn med handicap i København har langt bedre muligheder end for 45 år siden. Desværre stoppede kampen for Christina, da hun døde af leukæmi for 1,5 års tid siden – men Svens kamp for udviklingshæmmedes rettigheder fortsatte. 

Handicapprisen bestod for uden et diplom og en buket blomster af et gavekort på 6000 kr. til FDM-travel.