Københavns Kommunes logo

Handicapprisen 2015 går til Åse Sølberg

Årets Handicappris gik til Åse Sølberg, frivillig hos Dansk Blindesamfund Kreds København

Den 3. december er udråbt som FN'sinternationale Handicapdag. Rundt om i verden har man fokus på at hædre positive initiativer for mennesker med handicap. Københavns Kommunes Handicapråd uddeler i den forbindelse Handicapprisen til en person der har gjort en forskel for københavnske borgere med handicap.

Vinderen af dette års Handicappris er Åse Sølberg, frivillig i Dansk Blindesamfunds Kreds København. Åse modtager prisen for for en ganske særlig frivillig indsats i Dansk Blindesamfund, hvor hun igennem mange år har ydet en uvurderlig støtte til foreningens medlemmer. Åse har på forbilledlig vis draget omsorg for personer med synshandicap og udvist et stort socialt engagement. Hendes utrættelige bidrag og pålidelighed har gjort en markant forskel for mange personer i kredsen.

Åses indsats rækker vidt og bredt; Fra hjemmebesøg, til madlavning til julefrokoster, hjælp med sponsorindsamlinger og deltagelse i højskoleophold som personlig hjælper for foreningens medlemmer. Åse er kaffedame i Klub 2 i Thorsgade og har været med på messe for Dansk Blindesamfund, hun har hjulpet til med kredsarrangementer, udflugter, miniferier, sommerklubber og ikke mindst i omsorgsklubberne.

Handicaprådet er rigtig glade for, at kunne overrække Åse dette års handicappris. Hun er en ildsjæl og fortjener prisen som ros for hendes indsats for personer med synshandicap i Københavns Kommune.