Københavns Kommunes logo

Handicapprisen 2020 går til Pia Finne

En tydeligt rørt Pia Finne måtte udbryde ”WHAT?” hele to gange, før det gik op for hende, at hun havde vundet årets Handicappris.
Billede
Billede af vinderen af Handicapprisen 2020, Pia Finne

Kulturhuset Pulsen på Larslejsstræde dannede den smukke ramme for overrækkelsen af årets Handicapris. Pia Finne, der til daglig er proces- og projektleder på CSBB, havde netop taget turen fra Sundby Væksthus med bilen fyldt af lamper, da centerchef Tina Kejser beder hende komme med ind i cafeen på Pulsen. For her ventede blandet andet socialborgmester Mia Nyegaard, administrerende direktør Mikkel Boje, Steen Stavngaard fra LEV og kollegaerne Per Sundall Pedersen og Camilla Køhler Karlsson. 

Mens Pia Finne kiggede lidt spørgende rundt, startede socialborgmesteren sin tale. 

”Pia, du får prisen for dit fantastiske arbejde som leder hos Center for Selvstændige Bolig og Beskæftigelse. Og du er faktisk også første medarbejder i kommunen, som modtager prisen, som jeg var så heldig at overrække. Jeg ved fra indstillingen, at du altid udviser stor interesse og omsorg for de borgere og medarbejdere, du omgiver dig med. Du er en inspirerende leder og sparringspartner, der er meget optaget af at sikre borgerne de bedste muligheder. Og så er du altid på udkig efter ny viden, nye metoder og nye initiativer, der kan højne livskvaliteten for borgere med handicap og styrke arbejdsglæden hos dine medarbejdere”, sagde socialborgmesteren. 

”WHAT?” lød det fra den overraskende vinder. Flere gange. Bagefter uddybede Pia Finne: ”Det er meget overvældende, men det også en stor anerkendelse at modtage så fornem en pris. Det er jo ikke mig, der laver arbejdet alene. Det er alle de gode medarbejdere og borgere i CSBB”, understregede hun med røde kinder.

Det var lykkedes for kollegaerne at holde på hemmeligheden, helt frem til 3. december, som er FNs internationale handicapdag. Tina Kejser bebrejdede corona, at de ikke kunne holde en større brag af en fest for Pias mangeårige indsats.

”Det er jeg nu glad for, for jeg er ret overvældet” tilstod den stolte vinder. ”Jeg er ikke så glad for at være i fokus, så lidt godt er der da kommet ud af corona”, smilede hun. 

Steen Stavnsgaard, medlem af Handicaprådet for LEV og en del af årets jury, forklarede, at Handicaprådet gerne vil honorere, at hun som medarbejder udviser en særlig interesse, omsorg og bidrager engageret til konkrete indsatser til gavn for mennesker med handicap. Det er der rigtig meget brug for. Handicaprådet vil gerne hylde det, at Pia altid formår at have borgerne og deres ressourcer, behov og interesser i fokus og være deres talerør. Ligeledes værdsætter Handicaprådet, at Pia er med til at højne livskvaliteten for borgere med handicap gennem et utal af projekter og nytænkninger, som hun er involveret i. 

Formand for Handicaprådet, Janne Sander, udtrykker følgende:

"Handicaprådet årlige pris har til formål at hædre en særlig indsats for byens borgere med handicap. Vi har i år valgt en dedikeret medarbejder, der tør gå foran med store visioner, innovative metoder og som ikke bremses af bump på vejen. Pia beskrives som en person med et stort hjerte for de borgere hun har som målgruppe i sit arbejde og hun inspirerer og skaber positivitet og glæde omkring sig. Københavns Kommune er heldige at have en medarbejder som Pia på holdet. Derfor glæder det også Handicaprådet at kunne vise vores respekt og anerkendelse for den daglige indsats. Tillykke til Pia, hendes kollegaer og byens borgere!"

Om Pia

Pia Finne har været pædagog i Socialforvaltningen i 21 år. Først i CAS og nu i CSBB. Her er en række af de seneste projekter, initiativer og nytænkninger, som Pia Finne har stået i spidsen for, og som var omdrejningspunkt for den indstilling, der skaffede hende Handicappris:

Velfærdsteknologiske løsninger

Pia Finnes tilgang er både progressiv og nytænkende ift. arbejdet med velfærdsteknologi. For hende, er det vigtigt, at teknologien kan bruges understøttende ift. borgerens udvikling, egenmestring eller som kompenserende teknologi, der kan afhjælpe udfordringer for den enkelte. Pia Finne inspirerer medarbejderne omkring sig til at tænke nyt, og finde god energi i at bruge teknologierne sammen med borgerne.

IT-agenterne & teknologimesser

Pia Finne har været katalysator for at skabe it-agenterne, som er borgere, der lokalt på deres bosteder er ambassadører for velfærdsteknologi, og som både hjælper deres medbeboere og medarbejderne (!) med teknologiske udfordringer. Pias humør, energi og nysgerrighed på området har været en stor og afgørende faktor i implementeringen og anvendelsen af velfærdsteknologi i CSBB. Pia har også været med til at skabe to teknologimesser, hvor 25 orgere er eksperterne, og står ved stande og præsenterer deres egne teknologier.

Virtuelle fællesskaber gennem live-udsendelser

Et andet eksempel på den evige nytænkning er, at da landet var lagt ned pga. corona, og borgerne ikke kunne møde op i deres beskæftigelses- og netværkstilbud, var Pia Finne hurtig til at få sit team til at omstille sig til den nye virkelighed. Derfor begyndte både Hverdagsaktivisterne og Vækstpunktet at sende live via Facebook, og herigennem skabe nye virtuelle fællesskaber, ligesom CSBB’s forløb med Social Færdighedstræning også midlertidigt blev omlagt til at foregå virtuelt via teams.

Venskabslinjen og Autistic Speaks

Da en af borgerne fra netværkscaféen Vækstpunktet, efter et debatarrangement omkring ensomhed sagde, at han gerne ville give sit telefonnummer, så man kunne ringe til ham, hvis man var ensom, blev bolden straks grebet og i samarbejde med Hverdagsaktivisterne, blev Venskabslinjen skabt. 
Venskabslinjen er et landsdækkende tilbud til personer med handicap, som mangler nogen at tale med i dagligdagen. Her kan man kontakte de frivillige med alt, hvad man har på hjerte. De frivillige har også handicap, og møder én ligeværdigt i samtalen. Venskabslinjen sender derudover også live hver måned. Det nyeste skud på denne stamme er en udvidelse af konceptet med Autistic Speaks, som er udviklet ud fra samme præmisser, men af borgere med autisme til borgere med autisme.

Fasekoncept for ophold i midlertidige botilbud & Københavnerfesten 

Pia Finne er også idémageren bag CSBB’s fasekoncept, som skal hjælpe borgerne (og medarbejdere) til at få en både skånsom, men samtidigt målrettet indsats mens de bor på midlertidige botilbud. Formålet hermed er, at borgerne hurtigere kan lykkes med at komme i egen bolig, og leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet. Derudover har hun også i en årrække været den primære drivkraft bag Københavnerfesten, hvor op mod 500 borgere med handicap, medarbejdere og frivilligere samles til et brag af en fest med musik og events.