Københavns Kommunes logo

Nominér din vinder til handicapprisen!

Kender du en ildsjæl, der gør en usædvanlig stor indsats for mennesker med handicap i København, og derfor fortjener handicapprisen 2022?

Handicaprådet i Københavns Kommune ønsker at belønne særlige indsatser for at fremme borgere med handicaps muligheder for at deltage i samfundslivet med en handicappris. Handicapprisen uddeles i forbindelse med markeringen af FN's Internationale Handicapdag fredag den 3. december.

Hvad er handicapprisen?

Handicapprisen består af en buket blomster, et diplom samt en særlig gave målrettet prisvinderen, der beløber sig til 6.000 kr. 

Hvem kan indstilles som kandidat til årets handicappris?

  • Borgere der har ydet en særlig indsats til gavn for mennesker med handicap i kommunen. 
  • En borger med handicap der, på trods af et eller flere handicap, lever et aktivt liv og bidrager til at hjælpe andre.
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos mennesker med handicap. 
  • En forretning eller virksomhed i Københavns Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser behov hos mennesker med handicap.
  • Ansatte i Københavns Kommune der gennem deres arbejde udviser en særlig interesse, omsorg eller konkret indsats til gavn for mennesker med handicap.

Det afgørende er, at borgeren, foreningen, virksomheden eller den ansatte gavner borgere med handicap i Københavns Kommune.

Hvad kan være baggrunden for indstillingen?

Handicaprådet har en bred handicapforståelse, så der er mange muligheder for at indstille ildsjæle til årets handicappris. Det kunne eksempelvis være en særlig indsats ift. 

  • At sikre bedre livsvilkår og livskvalitet for borgere med handicap.
  • At arrangere aktiviteter f.eks. fritid, behandling, pædagogisk arbejde, boligforhold for mennesker med handicap eller information i bred forstand.
  • At skabe bedst mulig handicaptilgængelighed eller erhvervsmæssige tiltag for at sikre mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Hvem kan skrive en indstilling til  handicapprisen?

Alle kan indsende en indstilling. Det afgørende er, at den indsendes skriftligt og er velbegrundet. Så kan det være, at det er din kandidat, der vinder dette års pris.

Hvem vælger vinderen?

Handicaprådet nedsætter et udvalg bestående af Handicaprådets formand, Janne Sander samt et eller flere medlemmer fra Handicaprådet.

Hvornår er sidste frist for at indstille en ildsjæl?

Indstillingerne til handicapprisen skal være Handicaprådet i hænde torsdag d. 3. november 2022.

Hvor sender jeg min indstilling hen?

Att. Lea Ravn-Mortensen

Bernstorffsgade 17, 5.

1577 København V