Københavns Kommunes logo

Konferencer

Handicaprådet planlægger hvert år en konference med fokus på et særligt tema, hvor hele byen er inviteret med.
Billede
Billede fra konference i 2019

Handicaprådet arrangerer hvert år en stor konference, hvor borgere, embedsmænd, politikere, fagpersoner og andre kommunale handicapråd deltager i en dag i handicappolitikkens tegn. 

I 2021 inviterede Handicaprådet i samarbejde med Dialogforum og Danske Handicaporganisationer til et valgmøde i forbindelse med kommunalvalget, der blev afholdt d. 16. november. 

I 2020 var temaet Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022, hvor der blev udført en midtvejsstatus på implementeringen. 

I 2019 satte rådet fokus på pårørende problematikker og de udfordringer der følger med, når man som pårørende bliver afhængig af systemet.  

I 2018 var der fokus på inspirationsforslag og nye løsninger under temaet: Hvor skal vi bygge - hvor skal vi bo?

I 2017 var temaet for mangfoldighed - også på arbejdsmarkedet, hvor der blev sat fokus på beskæftigelse af borgere med handicap.

I 2016 blev der sat fokus på ensomhedsproblematikken, hvor fællesskaber blev undersøgt på kryds og tværs.

I 2015 satte vi fokus på livsglæde blandt personer med handicap.

I 2014 var temaet boligpolitik, hvor Handicaprådet ønskede en diskussion af, hvordan man kunne skabe en mere rummelig by.

I 2013 var temaet Inklusion i folkeskolen, hvilket var og er et særdeles aktuelt tema.