Københavns Kommunes logo

Øvrige møder

Handicaprådet arrangerer en række andre møder, som du kan læse kort om her.
Billede
Billede fra Valgmødet 8. november 2021

Ældrerådet

Ældrerådet mødes Handicaprådet med ca. en gang om året for at erfaringsudveksle forinden begge råd skal deltage i møder med kommunens politiske udvalg omkring det kommende års budget. 

Fællesmødet

Fællesmødet er et samarbejde mellem tre brugerråd: Borgercenter Handicaps Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet. Værtsskabet går på skift mellem rådene, der arrangerer et særligt tema med oplægsholdere, der har relevans for alle tre råd.

Valgmøder

Valgmøder arrangerer Handicaprådet i valgår. Det seneste blev afholdt i forbindelse med kommunalvalget i 2017 på Københavns Rådhus. 

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen skal bidrage til at kvalitetssikre sagsbehandlingen og overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Borgercenter Handicap. Handicaprådet er løbende i dialog omkring udviklingsplanen med Borgercenter Handicap med henblik på at rådgive og følge med i udviklingen.