Københavns Kommunes logo

Referater fra 2014-2017

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære temamøder, hvor aktuelle handicappolitiske problemstillinger drøftes.

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres egne temamøder, hvor rådet mødes med forvaltninger, fagpersoner, interesseorganisationer og andre der har viden om handicappolitiske problemstillinger. Formålene med disse møder er at drøfte aktuelle problemstillinger og sætte fokus på oversete udfordringer på handicapområdet.

 

Her finder du referater for Handicaprådets ordinære møder i 2014-2017. 

Webtilgængelighed

Webtilgængelighed

Grundet loven om webtilgængelighed skal alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer være tilgængelige, hvilket gælder dokumenter tilbage til 2018. Loven skal sikre, at så mange som muligt kan anvende offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap. 

Handicaprådets Sekretariat

Ønsker du at læse et dokument fra før 2018 i en webtilgængelig udgave, skal du kontakte Handicaprådet.