Københavns Kommunes logo

Referater og dagsordener fra 2018

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære temamøder, hvor aktuelle handicappolitiske problemstillinger drøftes.

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres egne temamøder, hvor rådet mødes med forvaltninger, fagpersoner, interesseorganisationer og andre der har viden om handicappolitiske problemstillinger. Formålene med disse møder er at drøfte aktuelle problemstillinger og sætte fokus på oversete udfordringer på handicapområdet.

 

Her finder du referater og dagsordener for Handicaprådets ordinære møder i 2018. Dagsordenerne offentliggøres senest 10 arbejdsdage før hvert møde.