Københavns Kommunes logo

Samarbejdsmøder

Handicaprådet mødes hvert år med Borgerrepræsentationens udvalg eller borgmestre for at skabe dialog omkring borgere med handicap.
Billede
Billede af et samarbejdsmøde

Handicaprådet er glade for at have etableret samarbejdsaftaler med samtlige af Borgerrepræsentationens udvalg eller borgmestre. Dette betyder, at Handicaprådet én gang årligt mødes med hvert af de politiske udvalg eller borgmestre for at drøfte handicappolitiske spørgsmål og sætte fokus på synligheden af borgere med handicap på samtlige forvaltningsområder. Handicaprådet har møde med følgende udvalg og borgmestre:

  • Socialudvalget
  • Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Kultur- og Fritidsborgmesteren

 

 

Handicaprådet Sekretariatet

Hvis du har input eller temaer, som du mener vil være relevante for Handicaprådet at tage op med udvalgene, er du meget velkommen til at skrive til Sekretariatet for handicaprådet.