Notat angående pressesag om overvågning

Borgercenter Handicap har skrevet et notat til Handicaprådet angående en pressesag om overvågning i forbindelse med vurdering af støttebehov

En pressesag om overvågning i forbindelse med vurdering af støttebehov til en ung mand fra Sønderborg har givet anledning til, at Handicaprådet har ønsket indsigt i Socialforvaltningens visitationspraksis. Borgercenter Handicap har skrevet et notat til Handicaprådet, som kan findes nedenfor: