Økonomiaftalen lader mennesker med handicap i stikken

Handicaprådets holdning til økonomiaftale og anbefalinger fra Ydelseskommissionen

Handicaprådet i Københavns Kommune er meget bekymret over resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Forud for forhandlingerne havde KL meldt ud, at der var brug for at tilføre 5 milliarder kroner til det sociale område, men det endte med et rundt nul.

Aftalen resulterer i et yderligere pres på kommunernes økonomi i en tid, hvor tilliden mellem borgere med handicap og kommune er lav, retssikkerheden bekymrer og hvor mange borgere ønsker, at handicapområdet flyttes væk fra kommunerne. Det er en uholdbar situation for mennesker med handicap og deres pårørende. Men det er også uholdbart for kommunerne, der i forvejen har svært ved at rekruttere personale til bostederne og sagsbehandlere til myndighedsarbejdet, bl.a. fordi, at den pressede økonomi på området giver dårlige betingelser for at gøre et godt stykke arbejde.

Handicaprådet i Københavns Kommune ser ligeledes med stor bekymring på anbefalingerne i Ydelseskommissionen, der lægger op til, at unge mennesker med mentale funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed stilles dårligere i fremtiden. Kommissionen foreslår med sit bud på en forenkling af kontanthjælpssystemet at afskaffe det såkaldte diagnosetillæg, hvilket vil ramme unge med fx autisme hårdt. Med ydelseskommissionens forslag vil de unge som udgangspunkt få 6600 kr. om måneden, hvilket er ca. 5000 kr. mindre om måneden end de får i dag. Formålet er, at de lave ydelser skal give unge incitament til at arbejde eller uddanne sig. Men intet tyder på at det er formålstjenstligt for denne gruppe med økonomiske incitamenter. En økonomisk pisk giver ikke mening overfor mennesker med nedsat arbejdsevne.

Handicaprådet i København er undrende og som sagt meget bekymret overfor de signaler, der sendes med økonomiaftalen og ydelseskommissionens anbefalinger. Vi anbefaler politikerne tager en runde mere og sikre at diagnosetillægget ikke afskaffes og at der findes penge til handicapområdet i efterårets forhandlinger om næste års finanslov. Mennesker med handicap skal ikke alene betale prisen for en stram økonomi i kommunerne, det er et fælles ansvar for os alle.