Valgmøde 2021

Valgmøde på Rådhuset i forbindelse med Kommunalvalget 2021

I samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Dialogforum på psykiatriområdet inviterede Handicaprådet til valgmøde i Festsalen på Rådhuset den 8. november 2021. Politikere, københavnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og pårørende debatterede emner som retssikkerhed, forholdene på de kommunale tilbud, tilgængelighed, trivsel, BPA-ordningen og ensomhed.

Formand for Handicaprådet, Janne Sander, bød velkommen, hvorefter partierne præsenterede deres politik på handicap- og psykiatriområdet. Dernæst var der debat med de fremmødte i salen, efterfulgt af en dialog ved mindre borde, hvor der blev serveret rådhuspandekager, frugt og kaffe. Debatten fortsatte med de fremmødte i salen, og blev afrundet af partiernes kandidater, der alle fik en afsluttende bemærkning. Det var muligt at følge med i valgmødet hjemmefra, da mødet blev streamet af mediehuset Juno, der er et specialiseret tilbud for borgere med handicap, der arbejder med medier og events.

Mogens Wiederholdt, Direktør i CP-Danmark og medlem af Det Centrale Handicapråd, hjalp med at facilitere dagen og holde fokus på en god tone og en konstruktiv debat.

Program

14.30 - 14.40 Velkomst ved Janne Sander, formand for Handicaprådet
14.40 - 15.20 Partierne præsenterer deres politik på handicap- og psykiatriområdet
15.20 – 15.45 Debat med fremmødte i salen
15.45 – 16.15 Dialog ved mindre borde med rådhuspandekager og kaffe
16.15 – 17.00 Debat med fremmødte i salen
17.00 – 17.20 Partiernes kandidater får afsluttende bemærkninger
17.20 – 17.30 Tak for i aften og godt valg til alle!

Deltagende politikere

  • Mia Nyegaard – Radikale Venstre
  • Laura Rosenvinge – Socialdemokratiet
  • Cheanne Nielsen – Dansk Folkeparti
  • Klaus Mygind – Socialistisk Folkeparti
  • Troels Christian Jakobsen – Alternativet
  • Jens-Kristian Lütken – Venstre
  • Niels Peder Ravn – Nye Borgerlige
  • Line Ervolder – Det Konservative Folkeparti
  • Line Barfod – Enhedslisten
  • Alexander Ryle – Liberal Alliance