Københavns Kommunes logo

Handicaprådets 8 anbefalinger om hjælpemidler

Handicaprådet har udarbejdet 8 anbefalinger til Københavns Kommune om, hvordan man kan forbedre hjælpemiddelområdet.
 1. Fast ergoterapeut:
  Alle borgere som har behov for hjælp fra Handicapcenter København og Hjælpemiddelcentret har ret til en fast ergoterapeut som kender borgerens behov og kan koordinere indsatsen mellem centrene

 2. Faglig viden skal tilhøre den professionelle:
  Viden om hjælpemidler skal være hos de professionelle, og det kan ikke forventes at den enkelte borger, har den faglige viden. Ansøgninger til hjælpemidler bør også kunne ske gennem personlig eller telefonisk henvendelse – og ikke alene via skema på nettet, hvor spørgsmålsfelter alle skal besvares for at gå igennem.
   
 3. Sagsbehandlingsfrist:
  Når borgeren tilsendes brev om at sagsbehandlingstiden overskrides, så kom med det samme med et realistisk bud på, hvornår sagen vil være behandlet.
   
 4. Opret en kvikskranke:
  Borgere med mindre behov skal kunne bevilliges og afhente deres hjælpemiddel straks, fx stokke, puder og rollatorer.
   
 5. Lav bevillinger efter behov:
  Hvis en borger med en kronisk lidelse har behov for løbende bevilliger til f.eks. kateter- eller stomiposer, og det er evident hvad behovet er, bør der bevilliges ”efter behov” således, at borgere selv gennem leverandør løbende kan foretage sin bestilling.
   
 6. Lav bevillinger lige som recepter på apoteket: Tilbagevendende behov skal ligge tilgængelig i borgerenssag, så der løbende med indbyggede intervaller kan ske fornyelser af ansøgninger uden sædvanlig sagsbehandling.  
   
 7. Lav opfølgninger på borgernes bevillinger:
  De borgere, der har et tilbagevendende behov, kontaktes, når bevillingen er ved at løbe ud.
   
 8. Lettere rutiner ved defekter:
  Giv mulighed for at borgere kan visiteres til selv at kunne kontakte leverandørerne direkte når et hjælpemiddel går i stykker, frem for at det skal gennem hjælpemiddelcentret. Herunder at visitere borgere til selv at kontakte akutvagterne ved nedbrud af hjælpemidler udenfor almindelig åbningstid.